Novosti

 

NOVO!

Pogon drsnih vrat SEA SATURN FAST.

Omogo?askorajtrikratnohitrost konvencionalnih drsnih vrat.

?as odpiranja 2m odprtine je le4,8s

?as odpiranja 3m odprtine pa7,2s

Vrhunska kakovost materialov, prenos v oljni kopeli, 3 leta garancije.

 

 

 

 

GsmAdvice je stikalo za:Vklop gretja , klimatske naprave, lu?i, odpiranje vrat, vklop ali izklop alarma s pomo?jo mobilnega telefona.

GSM sprejemnik ima integrirano anteno in temperaturni senzor.

2x izhod. 1x izhod, ki se aktivira z sms sporo?ilom in 1x izhod,

ki se ga aktivira z navadnim klicem.

Gsm modul prepozna tevilko klicatelja, zato ni strokov klica.

2x vhod za alarm.

Naprava vas obve?a o stanju izhodov(vklopljeno ali izklopljeno),

o trenutni temperaturi v prostoru kjer je name?ena, opozori ?e

temperatura pade pod 4C(nevarnost zmrzali), termostat, zamik vklopa...

Idealno za vklop grelnih ali klimatskih naprav, odpiranje avtomatskih vrat in podobno.